Sprzedaż nieruchomości - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Sprzedaż nieruchomości

 

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości.

 

Odwołanie przetargu - Domanin

 


Informacja w wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie.


Informacja o wynikach

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Sycowie przy ulicy Szosa Kępińska.


Wykaz - ulica Szosa Kępińska, Syców

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Wykaz - Al. Marcinkowskiego

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wykaz - Domanin

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Sycowie przy ul. Szosa Kępińska 51.


Wykaz - Syców, ul. Szosa Kępińska 51

 

 


 

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Krążkowy, oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka 1012-3

 

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Mikorzyn, oznaczonej numerem geodezyjnym 200.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. położonej w Kepnie przy ul. Wolnosci 13

 

 


 

 

Informacje o wynikach przetargów ustnych, nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.

 

Informacja o wynikach I przetargu ustnego, nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kepnie przy ul. Potworowskiego (dz. 432-4)

 

Informacja o wynikach II przetargu ustnego, nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Potworowskiego (dz. 429-2).

 

Informacja o wynikach II przetargu ustnego, nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kepnie w pobliżu ul. Poznańskiej.

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz dzierżawy.


Wykaz - Al. Marcinkowskiego

Wykaz - ul. Solidarności

Wykaz - Krążkowy

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Potworowskiego (dz. 432/4)

 

II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Potworowskiego (dz. 429/2)

 

II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie w pobliżu ul. Poznańskiej (dz. 484/11)

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Wieluńskiej 15.


Treść ogłoszenia - ul. Wieluńska 15

 

 


 

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1.

 

Wyniki przetargu

 

 


 

Wyniki przetargów, dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych.


Wyniki przetargu, ul. Potworowskiego

Wyniki przetargu, ul. Poznańska

Wyniki przetargu, Mikorzyn

Wyniki przetargu, ul. Szosa Kępińska, Syców

 

 


 

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w pobliżu ul. Wrocławskiej.


Odwołanie przetargu - ul. Wrocławska

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy KępnoogłaszaI ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1.


Wykaz - ul. Ratuszowa 1

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza III prztarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Kępno (dz. 88/5).


Wykaz - działka nr 88/5


 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na przedaż nieruchomości położonej w Sycowie przy ul. Szosa Kępińska oraz II przetarg ustny nieograniczony na przedaż nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Wieluńskiej.

 

I przetarg - Syców, ul. Szosa Kępińska 51

II przetarg - Kępno, ul. Wieluńska 15

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wykaz - ul. Potworowskiego, Kępno

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.


Wykaz - ul. Ratuszowa, Kępno

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kępnie przy ulicy Broniewskiego.


Treść przetargu

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz - ulica Potworowskiego

Wykaz - ulica Potworowskiego

Wykaz - ulica Poznańska

Wykaz - ulica Wrocławska

Wykaz - Mikorzyn

 

 

 


 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Wykaz - ul. Wolności

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Wykaz - ul. Szosa Kępińska 51, Syców

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Wieluńskiej 15.


Wykaz nieruchomości - ul. Wieluńska 15

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - ul. Ratuszowa 1.


Treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - ul. Ratuszowa 1.


Wykaz - ul. Ratuszowa 1

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Syców, ul. Kępińska

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kępno, ul. Kościuszki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Kępno, ul. Wieluńska

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Kępno (dz. 88/5).

 

Treść ogłoszenia

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Wykaz Hanulin

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz sprzedaży.


Wykaz - Osiny

Wykaz - ul. Wolności

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie.


Kępno działka nr 88/5

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Mikorzyn.

 

Informacja o ogłoszeniu

Ogłoszenie

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Kępno, działka nr 88/5

Kępno, działka nr 88/6

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


wykaz - Mikorzyn

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Wykaz - ul. Broniewskiego

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz - Al. Marcinkowskiego

Wykaz - ul. Spółdzielcza

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz - ul. 1 Maja 3

 


 

Informacja o wynikach III przetargu ustnego, nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Szklarce Mielęckiej.


Wyniki III przetargu ustnego - Szklarka Mielęcka

 


 

Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Polnej w Kępnie.


Informacja o wynikach przetargu - ul. Polna (dz. 2056/1)

Informacja o wynikach przetargu - ul. Polna (dz. 2053/1)

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

wykaz - ulica Polna

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości.


Wykaz - Szklarka Mielęcka

Wykaz - ulica Wieluńska

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz ul. Sikorskiego

Wykaz ul. Spółdzielcza

Wykaz ul. Warszawska

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


Wykaz - Domanin

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kępno, przy ul. Wrocławskiej.


Treść przetargu - ul. Wrocławska

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Polnej.


ogłoszenie - ul. Polna (działka 2056/1)

ogłoszenie - ul. Polna (działka 2053/1)

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości - Al. Marcinkowskiego 15

Wykaz nieruchomości - Al. Marcinkowskiego 17

Wykaz nieruchomości - ul. Zacisze 1A

Wykaz nieruchomości - ul. Spółdzielcza 2

Wykaz nieruchomości - ul. 1 Maja 3

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kępnie ogłasza II prztarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Szklarce Mielęckiej 10.


treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Wieluńskiej 15.


treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


wykaz - ul. Polna

wykaz - ul. Polna

wykaz - ul. Wrocławska

 

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości - Krążkowy

Wykaz nieruchomości - ul. Kwiatowa

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ? oddania w użytkowanie wieczyste.

 

Treść wykazu - ul. Radosna

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I prztarg ustny, nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy Al. Marcinkowskiego.


Treść przetargu

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości - Al. Marcinkowskiego

Wykaz nieruchomości - ul. Ks. P. Wawrzyniaka

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości - ul. Wolności 5, ul. Sikorskiego 11 oraz Al. Marcinkowskiego 15

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Treść ogłoszenia - Kępno, ul. Wieluńska 15

Treść ogłoszenia - Szklarka Mielęcka 10

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Treść ogłoszenia - ul. Sikorskiego 4

Treść ogłoszenia - ul. Sikorskiego 16

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

wykaz nieruchomości - ul. Polna

wykaz nieruchomości - ul. Broniewskiego

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

wykaz - Al. Marcinkowskiego 15

wykaz - ul. 1 maja 1

wykaz - ul. Sikorskiego 4

wykaz - ul. Sikorskiego 18

wykaz - ul. Wiosny Ludów 8

wykaz - ul. Wolności 6

wykaz - ul. Wolności 12

wykaz - ul. Wolności 15

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kępnie na Osiedlu Jana Pawła II.


treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości - os. Jana Pawła II

Wykaz nieruchomości - ul. Kwiatowa

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Broniewskiego.

Treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. Ks. P. Wawrzyniaka).

Treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. Sikorskego 17)

treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ul. Sikorskiego 15)

treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Al. Marcinkowskiego 15)

treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Spółdzielcza

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod kioski typu ,,Ruch'

Treść ogłoszenia

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Cicha

 

 

 


 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Al. Marcinkowskiego 17/45

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Al. Marcinkowskiego 15/13

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - przy ul. Polnej (plac targowy).

Treść ogłoszenia

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - przy ul. Bocznej.

Treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno ogłasza I przetargi ustne nieograniczone dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Kępnie przy ul. Wrocławskiej.

treść ogłoszenia

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia - Kepno, Zacisze 1A - lokal 19

Treść wykazu

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - Al.Marcinkowskiego 15/21

Treść wykazu

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Świba

Treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kępno, ul. Poznańska

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kępno, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Mikora

 

 

 


 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Świba

 

 

 


 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Al. Marcinkowskiego

 

 

 


 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Wrocławskiej

Treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Hanulin

Treść ogłoszenia

 

 

 


 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Kępnie przy ul.Spółdzielczej nr 7

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży - ul.Wiosny Ludów 8

 

 


 

 

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie przy ul.Zwycięstwa.

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Kępno, ul. Kościuszki

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy: Hanulin, ul. Bohaterów Westerplatte

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zamiany - PSS Społem

 

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy: Inwestor Kępno

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: ul. Zwycięstwa

 

 


 

 

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej połozonej w Kępnie przy ul.Spółdzielczej nr 7

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod kioski typu ,,Ruch'


 


 

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno


Pobierz plik

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy - targowisko miejskie - 2012 rok

 

Pobierz plik 

 

Ogłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Kępnie na Osiedlu J.P.II - II etap

 

Pobierz plik
 

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kępnie przy ul.Wieluńskiej 15

 

Pobierz plik

 

 


 

 

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Kępnie przy ul.Spółdzielczej nr 7

 

Pobierz plik 

 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Kępnie przy ul.Wieluńskiej nr 15

 

Pobierz plik
 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
położonych w Kępnie na Osiedlu Jana Pawła II ( II etap )

 

Pobierz plik

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Spółdzielcza

 

Pobierz plik

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Olszowa

 

Pobierz plik

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Mikorzyn

 

Pobierz plik

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Boczna ENARGA

 

Ponierz plik

 

 


 

 

Ogłoszenie o III przetargach na sprzedaż nieruchomości połozonych w Kępnie na Osiedlu J.P.II - I etap

 

Pobierz plik

 

 


 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Pobierz plik

 


 

 

Wykaz ogłoszonych przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno.

 

Pobierz plik

 

 


 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kępnie na Osiedlu Jana Pawła II

 

Pobierz plik

 

 


 

Ogłoszenie o II przetargach na sprzedaż nieruchomości połozonych w Kępnie na Osiedlu J.P. II

 

Pobierz plik

 

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul.Wieluńska nr 15 

 

Pobierz plik

 

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Os.J.P.II - II etap

 

Pobierz plik


 
Strona główna Dla inwestorów Nieruchomości

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016