Rada Miejska i Komisje - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Rada Miejska i Komisje

Skład Rady Miejskiej w Kępnie:

Kadencja 2014-2018


 • Maciej Baciński
 • Piotr Baraniak
 • Jan Blabuś
 • Ireneusz Czechlowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Andrzej Jóźwik
 • Lidia Krowiarz
 • Alicja Młot
 • Zygmunt Nowacki
 • Danuta Pastok
 • Adam Poziemski
 • Remigiusz Półkownik
 • Eugeniusz Przybył - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 • Irena Sadek
 • Tomasz Solecki
 • Paulina Solska
 • Andrzej Stachowiak - Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Beata Szalek
 • Karol Szubert
 • Adam Tęsiorowski
 • Wiesław Walas

 

 

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Kępnie

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej

 • Maciej Baciński
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Adam Poziemski
 • Eugeniusz Przybył
 • Irena Sadek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Tomasz Solecki
 • Andrzej Stachowiak
 • Karol Szubert
 • Adam Tęsiorowski - Przewodniczący Komisji


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 • Piotr Baraniak - Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Jóźwik
 • Alicja Młot
 • Zygmunt Nowacki
 • Irena Sadek
 • Paulina Solska
 • Beata Szalek
 • Karol Szubert - Z-ca Przewodniczącego Komisji


Komisja Mieszkaniowa, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 • Ireneusz Czechowski
 • Krzysztof Dąbrowski
 • Alicja Młot - Przewodnicząca Komisji
 • Tomasz Solecki - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 • Wiesław Walas


Komisja Rewizyjna

 • Lidia Krowiarz - Przewodnicząca Komisji
 • Danuta Pastok


Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Maciej Baciński - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Jan Blabuś - Przewodniczący Komisji
 • Danuta   Pastok
 • Remigiusz Półkownik
 • Eugeniusz Przybył
 • Paulina Solska

 

 

Regulamin Rady Miejskiej, uchwały, protokoły z komisji i sesji oraz oświadczenia majątkowe radnych znaleźć można na stronie internetowej http://bip.kepno.pl

 
Strona główna Samorząd Rada Miejska

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016